QUỸ TỪ THIỆN GENXANH

Quỹ từ thiện Genxanh được xây dựng dựa trên nền tảng Godme – Siêu kết nối mối quan hệ. Quỹ là tập hơp đóng góp dựa trên các dịch vụ cá nhân cộng đồng thành viên Genxanh

DIỄN ĐÀN TRAO ĐỔI

Nơi thảo luận, chia sẽ, trao đổi các thông tin về môi trường

SẢN PHẨM XANH

Với những sản phẩm xanh, bạn có thể tích điểm Gen Xanh để mua hàng bằng cách đổi rác tích điểm Gen Xanh ở các địa điểm có trên bản đồ Gen Xanh.

CÁC CHIẾN DỊCH

TIN GENXANH

DOANH NGHIỆP HỢP TÁC