Quỹ từ thiện Genxanh được xây dựng dựa trên nền tảng Godme – Siêu kết nối mối quan hệ. Quỹ là tập hơp đóng góp dựa trên các dịch vụ cá nhân cộng đồng thành viên Genxanh

Contact Me on Zalo